بنگر به خویشتن،چه کرده ای؟

یا کریم


درروایت آمده است که رسول خدا (ص) از خداوند در خواست نمود که هنگام رستاخیزاز امتش نزد فرشتگان وپیامبران ودیگر امت ها باز خواست نخواند و حساب نکشد و زشتی هایشان را آشکار نسازد و جز خدا و رسول کسی از این کار آگاه نگردد.خداوند فرمود: ای حبیب من ، من به بندگانم از تو مهربان ترم. اگرتو خوش نمی داری که زشتی هایشان نزد غیرخودت آشکار گردد من نمی خواهم تو نیز از آن آگاه گردی. پس من به تنهایی از آنان حساب می کشم آن چنان که جز من کسی از گناهانشان آگاه نشود.

منبع: احادیث قدسی ص 140

به خاطر همین است که خداوند در قرآن می فرماید: اقرا کتابک: یعنی کتابت را خودت بخوان لازم نیست به من هم بگویی.

/ 0 نظر / 31 بازدید