کليد دل!!!

سلام همسايهءآسمونی!

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

ما را ســــــــفری فتاد ،بی ما

آنجا دل ما گشــــــــــاد بی ما

آن مه که ز ما،نهان همی شد

رخ بر رخ ما نـــــــــــــهاد، بی ما

چون در غم يــــــار جان بداديم

ما را غم او بــــــــــــزاد ،بی ما

ما ييم هميشه مسـت ،بی می

ما ييم هميــــــشه شاد ،بی ما

ما را مکنيد يـــــــــــــــــاد هرگز

ما خود هستيم، يـــــــاد بی ما

بی ما شده ايم، شـــــادگوييم

ای ما هميشه بــــــــــاد، بی ما

درها همه بســـــــــته بود بر ما

بگشـــــــــــــادچو راه، دادبی ما

«شمس»


٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪


I wish I could show you, when you are lonely or in darkness, the astonishing Light of your own Being.


٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

افسانه ايست زندگی......هر چه بدين افسانه بيشتر گوش فرا ميدهی ،بيشتر

شيفته آن ميگردی؛اما ...تنها سرابيست و دامی  برای بدام انداختن گامهای رهرو.

يادت مياييد ،دلت را طلب کردم ؛تا بدانچه بر آن نگاشتی نظری بیفکنم شايد که تاريخ

بودنت جاويد در لوحی محفوظ ماندگار باشد...اما اين دل با من سخن آغاز نميکند.

همچو کودکی چشم به اشارت مادر دارد ؛او بدون اذن تو لب از لب نميگشايد....

اين دل بی تاب است و سينه يل خود را ميطلبد...چه مشوش ميتبد...................

از او میپرسم:تو خود به خواست خويش بدين جا آمدی از چه لب نميگشايی؟؟؟؟

او قفل بر لب دارد........قفل سکوت ...فراموش کردی کليدش را نيز به من بسپاری .

بگذار افسانه ات را روزی روايت کنم،کوير جانهای بيدار تشنه باران سخاوت توست....

همواره در طول تاريخ اسطوره ها ماندگارند و راويان ،نا قلان اين عظمت در طول دوران.

کليد را بدست من بسپار!!!!!!

يا حق
٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

الهم ارنی طلعت الرشيده و قرةالحميد.

/ 11 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Rose

سلام همراه شبهای سرگردونیم ... دلت مثل دل من بيتابه. و شبت مثل شبای من سياه و بی پايان... خوشا روزی که پايان پذيرد اين ظلمت سرد و بی انتها... این تیرگی سنگین و غمبار...يعنی ميشه بزودی تموم بشه ؟؟؟

بت عيار

سلام عزيز مهربان. «دل بی تاب»..... ای کاش «دلي» بود حتی برای بی تاب بودن.........///// يا حق.

یوحنا

سلام برادرم کليدش نيز نزد توست به شرط آنکه گوش دل داشته باشی خوب گوش کن لب گشوده صدايش رامی شنوی او فقط در باران و زير آسمان سخن می گويد به آسمان بنگر ...سينه مالامال درد است ای دريغا ...

کسی مثل تو

اگر بشود در يک کلام احساس را در کوچه های بيداری روانه خانه دل کرد تو چه خواهی گفت؟ هم اکنون درد را تقسيم ميکنند،سهم تو از اين درد چند پيمانه است.؟ کسی مثل تو

یوحنا

آنچه را که ما از خود می دانيم و در حافظه نگه داشته ايم کمتر از آنچه که فکر می کنيم در خوشبختی زندگی ما تاثير دارد . روزی فرا خواهد رسيد که آنچه ديگران درباره ی ما می دانند در زندگی ما دخالت می کند وآنگاه متوجه خواهيم شد که عقيده ء آنان قدرت و تاثير بيشتری دارد آخر ما با عذاب وجدان خود بهتر کنار می آييم تا با سابقه و شهرت بد خود...

یوحنا

خسته دلان خورشيد را سرزنش می کنند برای آنها ارزش درخت به سايه است ...آيا کليسا چيزی جز مقبره و آرامگه خدايان است ؟نيايش برای افرادی ابداع شد که خود اساسا قادر به فکر کردن نبودند و از علو روح بی خبر بوده يا رشد آن را احساس نمی کردند

یوحنا

طوفانها خطر من هستند .آيا سرانجام من هم طوفانی خواهم داشت که در آن همانند اليورکرامول جانم را از دست بدهم ؟آيا من همانند چراغی هستم که نه از وزش باد بلکه از خستگی و ملالت از خود خاموش خواهد شد؟ همچون مشعلی سوخته ؟ آيا برای آنکه نسوزم سرانجام شعله ء خود را فوت خواهم کرد؟شما نمی دانيد انسانهای بصير و آينده نگر چه رنجی می برند فقط فکر می کنيد که به آنان موهبتی اعطا شده است ودوست داريد که خودتان آن موهبت را نيز داشته باشيد .

پونه

من دلم برات تنگ شده ......... همين !

اجازه خانم معلم..

سلام خانم معلم.اجازه؟من ميدونم که کليد دل ليلی من پيشتونه؛پس اگه می شه اين نامه رو بذاريد تو صندوقچه دل پاکش: ای محبوب بی همتا..تو را عاشق شود پيدا..ولی مجنون نخواهد شد..