خسته ام، آنقدر ندانستم  افزونتر از دانستنم است که بايد بگويم چه ميدانم ،نه چه نميدانم!..خدايا!

 کلام دل را بر سطور پر غوغای اب می نویسم،امواج امانت دار خوبی هستند...حرفها را با خود خواهند برد تا به گوش کسی نرسد.

 

 زهره من بر فلک شکل دگــــــــر ميرود

در دل و در ديده ها همچو نظر می رود

Home4.jpg

/ 1 نظر / 5 بازدید
Maryam

باز هم در عمق احساس و نوشته هايت غرق شده ام.. خدا می داند که چقدر دلم برای صدايت تنگ شده..