# اندیشه

سردرگمی!

سلام همسایه آسمونی! در خودم مینگرم ؛از خود سوال میکنم؛من٫از من چه میخواهم؟اشوب٫نگرانی٫امید٫نا امیدی٫خشم٫ اضطراب٫ انتظار٫......صبر ٫عشق ٫اعتماد ؛نتیجه:باید مقاومت کنم٫چون ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 25 بازدید