می باقی بده تا مست و خوشدل - به یاران برفشانم عمر باقی

یا حبیب

میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدلله رسول اکرم بر تسلیمان حضرت دوست مبارک.

پیامبر اسلام (ص) : سه چیز در هر که باشد ، خدای برترین پناهش می دهد و به بهشتش می برد :

با ضعیفان مدارا کردن

 با پدر و مادر مهربان بودن 

با زیردستان احسان کردن . 

پیامبر اکرم (ص) فرمودند : هرجا که هستی ، از خدا بترس و اگر گناه کردی ، کارنیک کن تا نابودش کند و با مردم به اخلاق نیک رفتارکن .


جمعه هایم!

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
عقیق

جايی که برق عصيان بر آدم صفی زد ما را چگونه زيبد دعوی بی‌گناهی