باز تنهایی ...

یا حنان

وای بر جمعه هایی که با انتظار تو ،

درغروب خونین جگر

سر بر دیوار تنهایی مینهند..

/ 3 نظر / 23 بازدید
سید محسن

به نام حضرت دوست گر به سبک مدعی رنگین نمیگویم سخن رخ متاب از من که عاشق را زبانی دیگر است! دعای خیرتان را نیازمندم در پناه حضرت دوست

عقیق

دوتا شد قامتم همچون کمانی ز غم پيوسته چون ابروی فرخ