بشنو از نی...!

" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"

یا ناهی « فَمَن یَاتیکُم بِماءٍ مَعین »...  شنیده ام که این آب شمایید مولا... پیش ترها خواسته بودم سبزه وجودم را شما آب دهید. می شود این بار بر عکس باشد؟!  می شود ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
2 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
2 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
4 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
7 پست
بهمن 89
5 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
5 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
7 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
5 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
4 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
6 پست
اسفند 87
6 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
6 پست
آذر 87
5 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
5 پست
مرداد 87
5 پست
تیر 87
5 پست
خرداد 87
5 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
4 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
4 پست
آبان 86
4 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
5 پست
مرداد 86
4 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
5 پست
اسفند 85
5 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
5 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
5 پست
خرداد 85
4 پست
اسفند 84
6 پست
بهمن 84
6 پست
دی 84
8 پست
آذر 84
7 پست
آبان 84
5 پست
مهر 84
4 پست
شهریور 84
8 پست
مرداد 84
11 پست
تیر 84
7 پست
خرداد 84
7 پست
اسفند 83
8 پست
بهمن 83
6 پست
دی 83
4 پست
آذر 83
7 پست
آبان 83
7 پست
مهر 83
10 پست
شهریور 83
8 پست
مرداد 83
3 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
6 پست
اسفند 82
5 پست
بهمن 82
7 پست
دی 82
8 پست
آذر 82
5 پست
آبان 82
4 پست
مهر 82
9 پست
شهریور 82
12 پست
مرداد 82
7 پست
تیر 82
4 پست
خرداد 82
2 پست
انتظار
62 پست
ای_دل
68 پست
دل_نوشت
60 پست
اندیشه
8 پست
جمعه
9 پست
یا_حسین!
16 پست
عید
7 پست
میلاد
8 پست
7
4 پست
سال_نو
8 پست
خاطره
1 پست
غدیر
2 پست
درد_فراق
4 پست
موعود
2 پست
قدر
2 پست
برادر
1 پست
مسیح
1 پست
عرفه
1 پست
تبریک
1 پست
ماه_مهر
1 پست
؟!
1 پست
ادینه_ها
2 پست
تاریخ
1 پست
عشق
5 پست
ندبه
11 پست
عرفات
1 پست
حکایت
1 پست
نازنین
1 پست
قیصر
1 پست
پاییز
1 پست
دانته
1 پست
قدس
1 پست
شهر_خدا
1 پست
نور
1 پست
مناجات
5 پست
غیبت
1 پست
ریشه
1 پست
رجب
1 پست
منتظر
1 پست
پدر
1 پست
دل
2 پست
باران
1 پست
خطبه
2 پست
سلام
1 پست
جان
1 پست
دوست
1 پست
مادر
1 پست
همسایه
3 پست