کمال دل...

یا حنان

بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود     عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت 

غریق مهربانی تو معبودچه برای گفتن دارد!

که همه تویی و تویی و تویی ... جاودانه...

درتمام سلولهای هستی من

هو اقربُ منی...

/ 1 نظر / 27 بازدید
مجيد

سال نو مبارك دوست نا ديده.