دریچه ای نو

یا طبیب

السلام ای یاور خوش نام ما ...

همواره آغاز اول راه نیست!

می توان از میانه اغاز کرد و مرد راه شد!

/ 1 نظر / 26 بازدید
zendigh

السلام ای یاور خوش نام ما ... سلام اي دوست! ... شايد بيادم بياري و شايد هم نه!... آفرين بر شما كه صداي ني را هيج زمان خاموش نكردي، ميخانه ها فرو ميريزند اگر ميخانه زنديق هم باشد. ...همواره آغاز اول راه نیست!... خرسند شدم و آرزوي سلامتي برايتان دارم... بدرود جانا تا گاهي ديگر.[گل][گل]