ادینه ششم...

یا شفیق

دل چو پرگار به هر سو دورانی می‌کرد

و اندر آن دایره سرگشته پابرجا بود

 

بر سرقافیه ای مانده ام...ردیفش ردیف است اما بیتی کم است!

این غزلست یا قصیده یا بحر طویل یا مرثیه...و یا چارپاره ای بی قانون؟ ... نمیدانم

عشق را می گویم!

 

البته نه ان عشقی که عموم تصور میکنند.فکر می کنید ادمی به این کوچکی شایسته چنین اشفتگی ست و یا کسی راخواهید یافت که چنین دلتان را بی تاب  کند؟  خیر ؛ این عاشقی در حد ادمی نیست.

این عشق به معبود است که چنین میکند و حکمتهایی نهان در درون دارد...

 استخوان را می گدازد, سینه را می سوزد,ریشه را خشک می کند...

عشقه را فراموش کردید!انقدر بدورت می پیچد تا اثری از تو نماند..و

حبیب من غیور است

بسم الله که گفتی قافیه دنیا را می بازی و دیگر چون سر سپری ،به سامان نخواهی شد مگر به راهی که او بخواهد...

ادم به زمین امد این حق، که رویا نیست

این فرصت بی تکرار

عشق است

معما نیست

.............

 

کی بود در راه عشق اسودگی ؟...

ادرکنی یا عشق

/ 1 نظر / 8 بازدید
محقق

همنفسی تا به شرح عرضه دهم که دل چه میکشد از روزگار هجرانش "حافظ" نمي دانم چرا امشب نمي آيد به چشمم خواب و احساسم پر از روياست و چشمانم كمي باراني و نمناك نمي دانم كسي آرام مي گويد كه او امشب همين امشب....نمي دانم نمي دانم نمي دانم چرا امشب كسي آرام مي گويد كه او مي آيد و دستان پر مهرش محبت هاي پر احساس مي ريزد به آغوشم صدايش بغض دردم را به آرامي درون سينه ام خاموش خواهد كرد نمي دانم چرا امشب به خوابش ديدم و ديدم كه مي آيد و چشمانش مرا با مهرباني مي دهد پيوند و مي خندد و من پرواز خواهم كرد و او پرواز خواهد كرد نمي دانم چرا امشب كسي آرام مي گويد كه او مي آيد و مي آيد و من امروز هم انتظارش را كشيدم و باز هم او او نيامد[گریه] اللهم عجل لولیک الفرج[گل]