جمعه...

یا رئوف

سفر حقیقی جز با انقطاع از اسباب ممکن نیست... اگر انسان را برای سفر به آسمانها نیافریده‌اند، این میل پرواز در درون او از کجا آمده است و این ندایی که او را از درون به آسمانی فراتر از همه آسمانها فرا می خواند

"شهید سید مرتضی آوینی

 

جمعه ها طی شد، فدای روی یار          عاشقان سر می دهند در کوی یار

عاشقی دردی است بی درمان ولی       لحظه ها و جمعه هایش دلبری   

 

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
عقیق

شعرم به يمن مدح تو صد ملک دل گشاد گويی که تيغ توست زبان سخنورم

مُترَِصِّد

سلام علیکم باز پنجره های ملکوت به بهانه ای دیگر گشوده شد و چه عاشقانه میسراید : این الرجبیون ؟ چه خدای عاشقی که گناه می خرد و بهشت می فروشد و ناز بنده میکشد خداوندا ، در اين آخرين روز ماه رجب خواننده اين پيام را در زمره بهترين بندگانت قرار ده...آمين[گل] ملتمس دعا و مأجور باشيد يا الله...[گل]