آغاز جمعه ها...

بسم الله النور

همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی

که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

آقای خوبیها

امسال جمعه نوروز شد ، دل ما هوایی تر ، چشمان ما همچنان بر رد که باز آیی ، مردمان را از رنج بودنهای بی حاصلشان بر هانی...

و اما با بهار دیگر ...

چه بگویم که رنج من در مقابل این همه درد گفتنی نیست!

دیگر بیا

همین ...

/ 1 نظر / 32 بازدید
مجنون حسین

تمام دلتنکیهایم از دوری توست بغض شبانه ام از عظش لبهای توست باورم کن دلشکسته ام