سیزدهمین ادینه!

یا رّب

کیمیایی است عجب بندگی پیر مغان...

انانکه مس وجود را با کیمیاب عبودیت و بندگی به طلای یقین بدل کردند نیز چون ما بودند!!!

و این وجود ناچیز مگر در پرتو خورشید وجودت جوانه زده رشد نماید.

مگر که لطف حضرت سبحان مرا از اعماق خاک خشک بر افراز ابر هدایت رهنمون کند.

تا چند دنیا را قاب گرفته هر صبح و شام ازتاج رخ بر رخسار غبار الودش بنگریم؟!

و هیچ مددی بر افکار پوسیده در هم تنیده کهنه مان نرسد...

مولای من

مددی!

/ 1 نظر / 5 بازدید
سید محسن

به نام حضرت دوست هلالی شد تنم زين غم که با طغرای ابرويش که باشد مه که بنمايد ز طاق آسمان ابرو در پناه حضرت دوست