شانزدهمین ادینه!

یا قریب

فلک چو دید سرم را اسیر چنبر عشق     ببست گردن صبرم به ریسمان فراق

/ 1 نظر / 5 بازدید
سید محسن

به نام حضرت دوست ای صبا بر ساقی بزم اتابک عرضه دار تا از آن جام زرافشان جرعه‌ای بخشد به من در پناه حضرت دوست