درد

یا میسر

دل به امید روی او همدم جان نمی‌شود     جان به هوای کوی او خدمت تن نمی‌کند 
فراق و دوری سخترین و انتظار در این دوری تلخترین حالت ممکن برای غریب است...
/ 1 نظر / 26 بازدید
نجوای قلم

[گل]سلام[گل] ......آن یار سفر کرده [گل] هر کجا هست [گل] خدایا به سلامت دارش.....[گل] [گل]التماس دعا[گل]