سکوت دلم شکسته....با فرياد..........

سلام يگانهء آسمونی من

ميدونی ؟.........آره٬ خوب ميدونی !

اما من نميدونم....نميخوام بدونم.........

 اشکم را ازمن گرفتی.....صدايم را در گلو خفه کردی...چشم بينايم را گرفتی....

ودر قالبی مرا حبس کردی که مال من نيست.............

من خودمو ميخوام....من دلم برای  خودم تنگ شده....منو بمن بر گرون.........

ديگه حوصله فکر کردن ندارم٬وقتی هر چی فکر میکنی ....بيشتر در جا ميزنی...

و عقب گرد...٬تفکر قهقرايی....ديگه ميشه نور علی نور ...واپس رفتن....

کاش ميشد بگم٬....ميشه ٬...نميتـــــــــــــــــــونم بگم!

يگانهء من

ميشه منو به من برگردونی....به خوت قسم مُردَم از پوچيييييييييييييييييييييييييييی

خداياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

يه چيزی بگم؟!

ميشه سرمو بدارم رو پای تو گريه کنممممممممممممممممممممممممممممم؟

خسته شدم٬ خسته.

دلم هوای پرواز داره٬پر بکشه...............پر.....بره جايی که هيچ کس نگاهش نکنه

اونقدر دورررررررررر...حتی از اين جا دورررررررررررررررتر

شايد در تنهايی ٬که از تنهايی من وسيعتر هست ٬ فقط باتو٬ بشه تنها بود.....پس

نه٬.......... همون من ِ من هم٬ فدای تو.....اگر قول پرواز به من بدی!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

به چه مينگری؟

180.jpg

 

به او که بر دستها ٬سواره ميرود؟

ديروز گم شده؟

فردايی بی رنگ؟

رويای بر باد رفته؟

زندگی٬ تکراردوباره هاست!

زندگی ٬

 

قصهء باد خزون

کاش می شد دلتنگی تورا تقسيم کرد

اگر ميشد من بزرگترين سهم را از تو می دزديدم!

تا که چشمانت اين گونه غوغا بر پا نکنند.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

چه بگويم ٬که کلمات عاصی تر از ٬

شعله های سوزان دلم ميباشند.

...........................................

يگانه!

کاش <مسافر > خسته را٬

غبار از چهره ميربودی

وبه مقصدی

روشن

ميرساندی.

/ 37 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سکوت

سلام دوست عزیز بسیار زیبا بود به دلم نشست . موفق باشی در پناه حق. . . . . التماس دعا یا علی [گل][گل]

سکوت

[گل][گل][گل][گل] [شوخی][شوخی][شوخی] [تایید][تایید][تایید] [نیشخند][نیشخند][نیشخند]

سکوت

[لبخند][لبخند][بغل][بغل][نیشخند][نیشخند][چشمک][چشمک][گل][دست][دست][هورا][گل] [لبخند][لبخند][بغل][بغل][نیشخند][نیشخند][چشمک][چشمک][گل][دست][دست][هورا][گل] [لبخند][لبخند][بغل][بغل][نیشخند][نیشخند][چشمک][چشمک][گل][دست][دست][هورا][گل] [لبخند][لبخند][بغل][بغل][نیشخند][نیشخند][چشمک][چشمک][گل][دست][دست][هورا][گل] [لبخند][لبخند][بغل][بغل][نیشخند][نیشخند][چشمک][چشمک][گل][دست][دست][هورا][گل] [لبخند][لبخند][بغل][بغل][نیشخند][نیشخند][چشمک][چشمک][گل][دست][دست][هورا][گل] [لبخند][لبخند][بغل][بغل][نیشخند][نیشخند][چشمک][چشمک][گل][دست][دست][هورا][گل] [لبخند][لبخند][بغل][بغل][نیشخند][نیشخند][چشمک][چشمک][گل][دست][دست][هورا][گل]

سکوت

[تایید][گل][نیشخند][لبخند][زبان][تعجب][شیطان][عینک][دست][گل][تایید] [تایید][گل][نیشخند][لبخند][زبان][تعجب][شیطان][عینک][دست][گل][تایید] [تایید][گل][نیشخند][لبخند][زبان][تعجب][شیطان][عینک][دست][گل][تایید] [تایید][گل][نیشخند][لبخند][زبان][تعجب][شیطان][عینک][دست][گل][تایید] [تایید][گل][نیشخند][لبخند][زبان][تعجب][شیطان][عینک][دست][گل][تایید] [تایید][گل][نیشخند][لبخند][زبان][تعجب][شیطان][عینک][دست][گل][تایید] [تایید][گل][نیشخند][لبخند][زبان][تعجب][شیطان][عینک][دست][گل][تایید] [تایید][گل][نیشخند][لبخند][زبان][تعجب][شیطان][عینک][دست][گل][تایید] [تایید][گل][نیشخند][لبخند][زبان][تعجب][شیطان][عینک][دست][گل][تایید] [تایید][گل][نیشخند][لبخند][زبان][تعجب][شیطان][عینک][دست][گل][تایید] [تایید][گل][نیشخند][لبخند][زبان][تعجب][شیطان][عینک][دست][گل][تایید] [تایید][گل][نیشخند][لبخند][زبان][تعجب][شیطان][عینک][دست][گل][تایید] [تایید][گل][نیشخند][لبخند][زبان][تعجب][شیطان][عینک][دست][گل][تایید] [تایید][گل][نیشخند][لبخند][زبان][تعجب][شیطان][عینک][دست][گل][تایید]

سکوت

[ماچ][تعجب][عصبانی][عینک][شیطان][گریه][خنده][قهقهه][خداحافظ][سبز][قهر][هورا][دست][گل][شوخی][تایید][لبخند][ناراحت][چشمک][نیشخند][بغل][سوال][قلب][خجالت][زبان] [ماچ][تعجب][عصبانی][عینک][شیطان][گریه][خنده][قهقهه][خداحافظ][سبز][قهر][هورا][دست][گل][شوخی][تایید][لبخند][ناراحت][چشمک][نیشخند][بغل][سوال][قلب][خجالت][زبان] [ماچ][تعجب][عصبانی][عینک][شیطان][گریه][خنده][قهقهه][خداحافظ][سبز][قهر][هورا][دست][گل][شوخی][تایید][لبخند][ناراحت][چشمک][نیشخند][بغل][سوال][قلب][خجالت][زبان] [ماچ][تعجب][عصبانی][عینک][شیطان][گریه][خنده][قهقهه][خداحافظ][سبز][قهر][هورا][دست][گل][شوخی][تایید][لبخند][ناراحت][چشمک][نیشخند][بغل][سوال][قلب][خجالت][زبان]

سکوت

[گل][گل][گل]موفق باشی دوست عزیز [زبان][نیشخند][چشمک][نیشخند][لبخند][گل]

سکوت

خوب دیگه من کم کم باید برم . . . . .[چشمک] [نیشخند] [زبان] [عینک] [تعجب] [خنده] [گل][خداحافظ]

سکوت

راستی اگه چیزی نوشتم یا شکلکی گذاشتم باعث ناراحتیت شد ببخید فقط یه شوخی بود همین [شوخی] [چشمک][تعجب][قلب][زبان][خجالت][بغل][نیشخند][چشمک][ناراحت][لبخند][هورا][دست][گل] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][خداحافظ][چشمک]

سکوت

[شیطان] [تایید] [زبان] [نیشخند] [لبخند] [چشمک] [گل] [شیطان] [تایید] [زبان] [نیشخند] [لبخند] [چشمک] [گل] [شیطان] [تایید] [زبان] [نیشخند] [لبخند] [چشمک] [گل] [شیطان] [تایید] [زبان] [نیشخند] [لبخند] [چشمک] [گل] [شیطان] [تایید] [زبان] [نیشخند] [لبخند] [چشمک] [گل] [شیطان] [تایید] [زبان] [نیشخند] [لبخند] [چشمک] [گل] [شیطان] [تایید] [زبان] [نیشخند] [لبخند] [چشمک] [گل] [شیطان] [تایید] [زبان] [نیشخند] [لبخند] [چشمک] [گل] [شیطان] [تایید] [زبان] [نیشخند] [لبخند] [چشمک] [گل]

سکوت

شبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بخیر باشه خواب های خوب ببینی [شیطان][شیطان][چشمک][قهقهه] [گل][گل][خداحافظ][گل][گل][لبخند][خداحافظ][گل][خداحافظ][گل][خداحافظ]