این رجبیون؟

۴ شنبه:

یا محبوب

خاب الوافدون علی غیرک...

بار عام داده ای دل ارام...

پس

بپذیرم!

حافظ چو ره به کنگره کاخ وصل نیست     با خاک آستانه این در به سر بریم

/ 0 نظر / 4 بازدید