.......اندوهی بی کران........

سلام همسايه آسمونی

بار ديگر دست قهر طبيعت ٬مادران را از فرزندان٬فرزندان را از مادران٬پدران را از آغوش

پر مهر خانه ربود.......سقفهای سنگين بر سفرهای بی ريای عشق بم فرود آمد.....

مادرم کجايی؟

پدر کجايی؟

کودکم٬ای امال وآرزويم کجا رفتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پدر ٬ديگر نمی گويم چرا ؟برگرد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

مادرم ٬پناهم ٬دستانت را ميجويم..........................کجاييييييييييييييييييييييييييی

17.gif17.gif17.gif17.gif17.gif17.gif17.gif17.gif17.gif17.gif17.gif17.gif17.gif17.gif17.gif17.gif17.gif17.gif17.gif17.gif17.gif17.gif17.gif17.gif17.gif

ای مادر ايرانی٬اسوه استقامت.............وای وای چه ميگويم ....چه ميگويم...........

چگونه توان اشک تو را دارم ٬چگونه با اندک مطاعی توان ياری دل در زير اوار موفون تو را

دارم..................وای بر من از خود بيزارم بيزاررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

اين بار بم ....بار ديگر کجا؟

اين بار ارگ بم بار ديگر کجا؟

مرغ بی قرار در قفسم..........................فرياد رسی نيست.............................

اما نکته ای هست که توان گفتنش نيست!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدا يا؟  

/ 8 نظر / 12 بازدید
خط آخر--اهورا

به نام مهر...نور...الله...تنها پناه...من حرفی ندارم عزيز...جز اينکه خداوند .....ولش کن...يا حق

معلمی از بهشت(سها)

سلام. ازخداوند برای رفتگان آمرزش ؛برای ماندگان صبر و برای یاری گران اجر آرزو می کنم.

پونه

عقيق ....... عقيق ........ عقيق ............ عقيق ........ کاش ميشد حرف زد.............. کاش .

sahar

سلام.....فاجعه سختی بود ....چقدر مرگ به ادم نزديکه به منم سربزن

xxx

سلام اون عکس ارگ بم رو که ميبينم ديونه ميشم دوست عزيز امروز وبلاگ نويسان جمع شدند و کلی کمک ارسال شد در ضمن تو کجا زندگی ميکنی؟

سبزه بانو

سلام! هرچند که اين اولين سلام در فضای اندوه بزرگ یک فاجعه است .

گروه حقايق دين

سلام...تسليت ما را به خاطر فاجعه تاسف بار بم پذيرا باشيد...با اجازه شما مطلبی از وبلاگ شما برداشتيم..ياحق