جمعه چهارم ؛ حبیب

یا حبیب
بیا که قبله ی ما گوشه خرابات است
بیار باده که عاشق نه مرد طامات است
مخند از پی مستی که بر زمین افتد 
که ان سجود وی از جمله ی مناجات است
/ 3 نظر / 26 بازدید