جمعه اول...بهار

یا حنان

ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند     هر آن که خدمت جام جهان نما بکند

/ 2 نظر / 28 بازدید
زیبا

سلام خاله دلم براتون خیلی تنگ شده سال ن مبارک

حـاج حمیـد

بـا ســلام بهار همه طراوتش را مدیون یک گل است! گل زیبای نرگس...! برای آمدنش دعا کنیم نوروزتان مبارک