سفر ،تلخ و شيرين

سلام همسايه اسمونی

بيش از چند ساعت نيست که بر گشتم خونه!!!! من از سرزمين مهر به دنبال آفتاب امدم ...

اما تا به افتاب رسيدم....غروب کرد....

راستی خانه يعنی چه؟

خانه،کجاست؟

بعد از دو ماه پرسه در وطن ، و از عمق جان سوختن و افسوس خوردن برگشتم ،اما

 دلم مثل هميشه او نجا موند.....

/ 3 نظر / 4 بازدید
MOLANA VA SHAYAD DIGAR HICH

جانا بيار باده و بختم را بلند کن..زان حلقههای زلف دلم را کمند کن..

پونه

ميدانستم امروز مينوسی ...... نگران چيزی نباش . همه جا وطن توست .... بعد از سالها خانه به دوشی . مطمئنم که روزگار به شما چشانده .... نه تلخی آن را . که متفاوت بودن ان را . خسته نباشی عزيزم . و پايدار . اميد دارم در آينده ای در چندان دور ........آفتاب هيچ گاه غروب نخواهد کرد ....... دوست کوچيک شما : پونه

امیر

ما که می ترسیدیم از هجرت دوست،کاش می داانستیم زمانی که به هم نزدیکیم چه بهایی دارد.  و سفر یعنی چه؟ و چرا مرغ مهاجر وقت پرواز به خود میلرزد؟