سرايش هيچ!

 

سلام بی تای آسمونی.

هر که به جور رقيب يا به جفای حبيب

عهد فراموش کند مدعی بی وفاست

امروز دلم تاب نگاه به شاه بيت غزل ابرو انت را ندارد...چقدر دوری و چقدر نزديک..گاه لطافت نوازشت آنچنان عاشقم ميکند که فراموش ميکنم بر روی زمين می زیيم...به گدايی عشقی می مانم که نميداند چه چيز را بايد از معشوقش طلب کند و تنها چشم به دستان سخاوت او دارد... در رکعتان احساسم ، در پی اقامه رسواييم قامت به قيام در مقابل ...قد قامت شوريدگی و تکبيرةالاحرام دل .....به نام تو ای معبود يگانه  به نام تو ای مهر ای رحم  ای عشق...به نام ناميت ای شوق... ای همه و بی همه!!!...ديدی،....ديدی چگونه دلم به لکنت افتاد؟؟؟ هرچه ميخواهم زبان باز کنم...نيست ميشوم نيست ...نيست.....لال شدم لال.... در رکوع ِ بی قراريم، در سجده بيتابی در چرخش سماء گونه ام با تو...در تب وتاب بازگويی، تنها اين چشمان عاصی ياريم ميکنند....ميبارند و ميبارند تا شايد اين کوير وحشت و جود، جوانه ای را تجربه کند ...کاش ميشد رازقی ِ مهرت از دلم بالا رود و سر از ديوار های شوم تاريکی بر کشد....من عطر تو را با جــــــــان مينوشم....و مستی از تو را به دنيا نميفروشم.

برای دلخوشی گاهی به رويا ميروم و فراموش ميکنم که ديگر کوچهء ياسمن های بنفش من،کوچه رويا های کودکيم در زير خروارها سايهء ديوارهای بلند مدفون شده...ديگر ارغوان خانهء ناهيد آفتاب را نخواهد ديد و او ديگر تابلوی نقاشی خود را به ديوار اويزان نخواهد کرد تا گلهايش هوايی بخورند و با من از متينگ های سياسی آن دوران سخن نخواهد گفت...يادش بخير خانم سادات مادرش هر وقت مرا ميديد ميگفت: چرا شما دوتا هر تابستان آفتابی اين کوچه ميشويد!!...آخر ناهيدِ او نيز در غربت، لبخندی تلخ بر لب دارد و با سارای يک دانه اش شبها در ينگه دنيا ستاره های شفاف آن کوچه نازنين را ميشمرد و  تابلوی نقاشی رويايش را با آن ستاره ها نور بارن ميکند و در آرزوی کوچه های آفتابی و طن است که ديگر به فراموشی ديوارهای کاه گِلی دچار شده اند.

و پدر بزرگ، نميدانم چرا اين روزها يادش مرا رها نميکند....پدر بزرگ يادت هست؟ ....طفلکی پدر بزرگ وقتی شهرداری آن زمان اسمش را بعد از ساليان دراز از کوچهء اصلی برداشت و به اسمی مزين کرد که آخر هيچ کس نتوانست آن را درست بخواند، چقدر به گوشه ء قبايش برخورد و بر تابلوی کوچک با خطی خوش دوباره نوشت..... و بر سر کوچه بن بست که از تکه پاره کردن ان باغ حاصل شده بود آويخت و من با شيطنت آن تابلو را کندم... و پدر بزرگ... حتما الان ميداند يکی يکدانه اش چه آتشی ميسوزاند و او نميدانست...پدر بزرگ عزيزم، دوباره شهرداری اسم شما را بر کوچه نهاد اگرچه اين سالها هم به همان نام خوانده ميشد...اما ديگر اين کوچه آن کوچه نيست ... دوست ندارم بار ديگر قدمی در ان بگذارم  آسمان را از اين کوچه و تمامی کوچه های شهرم گرفته اند...آخر ديگر اين کوچه اريب برايم بيگانه است ديگر شکل خاطراتم در پيچش گم گرديده ... و تنها دروقت دادن نشانی برايم هويت ميابد...خيابان دولت،خيابان..... کوچه ای گم شده در ميان غبار دنيا و وسوسه هايش...............

دل از مــا برد ،روی از مـا نهان کرد

خدايا با که اين بـــــــازی توان کرد

کجا گويم که با اين درد جان سوز

 طبيم قصد جــــــــان ما توان کرد

من آنسان سوخت،چون شمعم که درمن

سراحی گريه و بر بط فغان کرد

سراحی گريه و بر بط فغان کرد

سراحی گريه و بر بط فغان کرد

دHow rare and wonderful is that flash of a moment when we realize we have discovered a friend.

/ 28 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هرمز ممیزی

با سلام و بهره مند از مطالب و اشعار زيبايتان!

مروارید عرفان

با سلام دوست عزیز . نوشته ات سرشار از روح لطیف توست ولطافت روح اولین قدم بسوی تکامل ومعنویت است . موفق باشی .

پدر(نم نم)

چقدر اون پدربزرگ رو با احساس نوشتی....بوس

zendigh

سلام دوست ديرينه و گراميم ... با احساسات پاک و لطيف و شاعرانه ات چه زيبا شور نهانيت را با مهر او در آويختی و از آتش درون به صفای باطن رسيده ايد اين شور ارزانی عاشقان اوست که چه زيبا از دل ميسرايند و از مهر سخن ميگويند.... آری عزيز در خيلی از جاها زبان به لکنت می افتد و چشم سر گردان .. اينجاست که با چشم دل بايد ديد وبا شور درون باید احساس کرد .. و زيبا ترين زيباييها را ديد که چشم ظاهر طاقت ديدنش را ندارد ... نقبی به گذشته زدی و بوی کاهگلهای باران خورده را در کوچه پس کوچه های عشق و دوست داشتن صادقانه به مشام جانم رساندی .. ياد شان گرامی باد پدر بزرگها.... بدرود دوست من تا گاهی ديگر

zendigh

آری عزيز .... صراحی گريه و بربط فغان کرد .. صراحی گريه و بربط فغان کرد..

كوچه هاي دل

با سلام / از اين که لطف کرديد و اين مدت منو مورد عنايت قرار داده و به وبلاگ کوچه های دل سر زديد و راهنمائی کرديد منو تشکرميکنم و درطول اين مدت من در اين وبلاگ بهره های معنوی و ادبی زيادي بردم خب درسال ۸۴ به تنها چيزی که فکر نمی کردم تعطيلی کوچه هاي دل بود ولی خب بنا به مسائلی مجبورم شدم اين کار رو بکنم انشالله عمری باشه به وبلاگتتون هميشه سر خواهم زد ... با ارزوی موفقيت براتون .... يا علی

uohan

سلام برادر هنوز راه بسيار است صبر کن ميوه ء صبر شيرين است ...