انتظار

سلام همسايه ءآسمونی

جمعه ای ديگر را تا پشت ديوار فردا بدون تو بدرقه ميکنم،نفس در سينه راه گم کرده

توان باور آنچه ديدم را ندارم؛کجاست انسانيت؟چه شد که تمام شرافت احساس را به 

يک باره در معرض حراج گذاشته ،مفت فروختيم؟؟!!

۵۵۵۵۵۵۵۵۵

بار فراق دوستان بسکه نشسته بر دلم

ميرود و نمـــــــــــيرود، ناقه به زير محملم

آخر قصــــــــــد من تويی غايت جهد و آرزو

تا نرسم،زدامنت دست اميـــــــــد نگسلم

۵۵۵۵۵۵۵

اين شعر رو بارها وقتی۵ ساعت در مطب دکتر نشسته بودم از روی تابلوی اهدايی

يک بيمار به دکتر عطری خوندم؛ديدم وصف الحال منه ،ترجيح ميدادم دکتر اجازه سفر

بهم نده تا بتونم بيشتر پيشش بمونم !!!اما اون ترجيج ميداد من برم و دوريمو تحمل

کنه ولی مشکلی  نداشته باشم ؛وای تا آخرين لحظه چند بار برگشم و صورتشو

بوسيدم....اين بار خيلی جلوی خودمو گرفتم اشک نريزم...منتظر تلنگری............

از فرودگاه بدم مياد؛

،بغلش کردم ...سير نميشدم...ميترسيدم...نکنه ديدار آخر باشه...نکنه ديگه نتونم به

چشمای پر از مهرش و خوشگلش نگاه کنم.

اما اومدم......وقتی رسيدم بهش زنگ زدم،صداش طعم گريه داشت....راستی چرا

مادرها،هيچی برای  خودشون نميخوان؟؟

عزيزکم دلم برات پر ميکشه ،پــــــر........

۵۵۵۵۵۵۵

زندگی صحنه زيبای هنر مندی ماست!!!                           

    هر کسی نغمهءخود خواند و بس             

                             صحنه پيوسته بجاست!!!

                                                         خوشتر ان نغمه که مردم بسپارند بياد!!!!!!!

۵۵۵۵۵۵۵

/ 7 نظر / 3 بازدید
محبت و زيبايي

سلام! فريدون مشيری شعری به نام آدميت دارد که اين نوشتهء شما من را ياد آن شعر انداخت... دلتان شاد!

xxx

رسيدن بخير عقيقم ..............به ياری خدا بعد از آزادی ايران با هم بر می گرديم

به نام نامی دوست

طعم گس غربت،آرامشی در طوفان تنهايی ويلهءای سخت و نا خوشايند برزندگی اگرچه زندکی زيباست اما چهره کريه دوری انرا مکدر ميکند............ميبينمت

حمید رضا

سلام.خیلی خوشحالم که باز دوباره سخنان قشنگتونو اینجا میخونم و یه جورایی ارامش میگیرم

majid

هر جا که هستی اگر دلت خوش باشد دل مادر هم خوش است/برای ما هم وقتی بگذار و هر از چند گاهی در وبلاگت بنويس/موفق باشی.

اشک عشق

..بوی بنفشه به مشام میرسد..........ميدانم ميدانی که از آمدنت چه برق شادی در چشمانم نشسته است....و ميدانم که ميدانی که از رفتنم چه غمی بر دلم خواهد نشست....و ميانديشم که هنوز "مرگ" را درک نکرده ام.....که اگر آموخته بودم اکنون جز برق "زندگی" در چشمانم نبود.....

من ليلا ... کو مجنون

از همان روزي كه دست حضرت قابيل/ گشت آلوده به خون حضرت هابيل/ از همان روزي كه فرزندان آدم/ زهر تلخ دشمني در خونشان جوشيد آدميت مُرد ، گرچه آدم زنده بود.