بشنو از نی...!
" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"

یا نعم الوکیل

صوف برکش ز سر و باده صافی درکش     سیم درباز و به زر سیمبری در بر گیر

سال  نو مبارک ؛

سالی که فرمود:

سلام هی حتی مطلع الفجر!

براستی این چه فجریست که از ان یاد شده و تا ان فجر بر شما و ما سلام تحیت عرضه میکنند؟!!!

سال شرعی ما از شب قدر اغاز میشود.

 چند روزی از ان گذشته !

عطای الهی رمز این راه است

چقدر حکمت د راین روزها و شبها نهاده شده

دستهای پر از زاد و توشه  مفتاح دلهای شکسته و خسته...اول راهیم سفر در این سال بخیر...

جمال کعبه مگر عذر ره روان خواهد     که جان زنده دلان سوخت در بیابانش

-------------------------------------------------------

پاره تن دین بدرد امده

بسم الله الرحمن الرحیم

*و ارسل علیهم طیرا ابا بیل*ترمیمهم بحجارة من سجیل*

مولای من

دستان پرستو های ابابیل چشمان خائنان به انسانیت را نشانه رفته است . اینجا تکلیف سخت نمایان است. و تنها دستان یاری گر توست که با سپاه فرمنبردار خود بر دل سیاهی شتافته ؛ اشیانه پرستو ها را از چنگ زاغیان کور دل برهانی.

چون صبا با تن بیمار و دل بی‌طاقت     به هواداری آن سرو خرامان بروم

پیکره دین بدردامده ؛زبانش اهی میکشد؛دستانش قلب زخمی را میفشرد:چشمهایش میگریند و پاهایش برای نجات سوی نور میدودو فریاد میکند:

این المعد لقطع دابر الظلمة؟ این المنتظر لاقامة الامت و العوج؟ این المرتجی لاازالة الجور و العدوان؟این قاصم شوکة المعتدین؟ این هادم الابنیة الشرک و النفاق؟این مبید اهل فسوق و العصیان و الطغیان؟

کجاست انکه اماده شد برای ریشه کن کردن ستمگران؟کجاست انکه چشم براهش هستند برای راست کردن نا درستیها و کجیها؟کجاست ان مایه امید برای از بین بردن ستم و تجاوز؟

کجاست در هم شکننده شوکت زورگویان؟کجایت ویران کننده بناهای شرک و دورویی؟ کجاست نابود کننده اهل فسق و گناه و طفیان؟

بیا تا با تو در معراج از مکه به مسجد القصی دیگر باره پیکره بنیان مرصوص ستمگران دون را را بلرزه در اوریم.

عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو     دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست

 

 

 

 
نوشته شده در تاريخ جمعه ٥ مهر ۱۳۸٧ توسط عقیق
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


====
free hit counter script

Locations of visitors to this page