بشنو از نی...!
" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"

یا لطیف
بردوخته‌ام دیده چو باز از همه عالم     تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است
 ******

جمعه آخرین۲۴/۱۲  ۸۶
خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز     پیشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز

بار دیگر یک آخرین دیگر امد
اما آیا این اخرین است؟
سالی گذشت و پرونده اش به بایگاهی حافظه و خاطره می پیوندد و اعمال و کردارش در بایگانی خدا همیشه آماده باز شدن و بررسی...
روزهای سختی است،....
الهی
 زندگی هدیه ای گرانبها و ارزشمند است که در دستانم نهادی ؛ تا هستم می توانم رشد نموی داشته و پیچک وجودم را به اسمان تو نزدیک کنم شاید آسمانی شوم،
یاریم کن که از هر که جز توست بریئم...
...

شنبه ۲۵/۱۲

غمگینم
نه چون می رود این سلسله
که این زمان ،دیر زمانیست پیوسته میرود
خسته ام
نه چون دستانم بار این زندگی را می کشند
که چون دلم دردمند این همه دردیست که درمانش را نزد هیج  دارو فروشی نیافتم
سرگردانم
نه چون راه نمیدانم
که چون تو را نمیبینم که دستت را محکم بگیرم تا بروم...
خسته ام...خسته........
نمیدانم دیگر تا چه حد باید تنها رفت...
مناظر کنار جاده فقط درد افزایند....

دل دردمندم ای جان هوس حجاز دارد...
نازنین
فقط بیا
همین.ادامه مطلب

نوشته شده در تاريخ جمعه ۱٧ اسفند ۱۳۸٦ توسط عقیق
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


====
free hit counter script

Locations of visitors to this page