بشنو از نی...!
" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"

یاورم

در زیر سقف آسمان توهمچو قاصد کی آ واره وسر گردان؛

بد نبال مأوایی برای آ رامشم.

قلب رخم خورده و شکسته ام؛ تا کی توان تکیه گاه بودن را دارد؟

خلع عاطفه؛

بغض سنگین؛

کجا ست آن مهر عظیم؟

آن آغوش گشاده ادراک؛

تا کی هیبت اندیشه ام با دشنه کلام مجروح خواهد بود؟

در این سعی بیهوده ؛

من مقلوب نخواهم شد.

شکستن من آسان نیست.
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٢ توسط عقیق
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


====
free hit counter script

Locations of visitors to this page