بشنو از نی...!
" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"

مردان خــــــــدا پــــرده پنـــــــــدار دريدند........يعني همه جا غيـــر خدا هيچ نديـدند

هر دســت كه دادند از آن دست گرفتند........هر نكته كه گفتند همان نكته شنيدند

يـــــك طائفه را بهر مكافات سرشتــــند ........يك سلسلــــــه را بر ملاقات گزيـــــدند

يك فرقه به عشرت در كاشانه گشـادند ........ يك زمره به حسرت سرانگشت گزيدند

جمعي به در پير خرابات خــــــــرابـــــند ........ قومي به بر شيخ مناجــــــات مريـــدند

يك جمع نكوشيده رسيدند به مقصـــد ........ يك قوم دويدند و به مقصــد نرسيــــدند
ـ
فريـــــــــاد كه در رهگذر آدم خاكـــــــي ........ بس دانه فشاندند وبسی دام كشيدند

همّت طلب از باطن پيران سحرخيـــــز ......... زيراكه يكي را از دو عالـــــم ،طلبيـــدند

زنهار مزن دســـــت به دامان گروهـــي ........ كز حق ببريــــدند و به باطــــل گرويــدند

چون خلق درآينـــــد به بازار حقيقــــت ........ ترسم نفروشند متـــاعي كه خــــــريدند

كوتاه نظر غافل از آن سرو بلنـــد است ......... كاين جـــامه به اندازة هر كس نبريــدند

مرغان نظر باز سبك سير فروغــــــــــي ........ از دامگه خــــــــاك بر افــــــلاك پريــــــدند

۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵

ا

از دامگه خــــــــاك بر افــــــلاك پريــــــدندانسانها در حیطه بزرگ منشی و معرفت بسیار متفاوت هستند...با معرفت و بزرگوار بودن حد

ومرزی نداره و مختص گروه یا ملیتی خاص نیست....بیلی یانگ که اصالتاً اسکاتیش بود

همسايه با معرفت و بزرگواری بود...صورت مهربون و خندونش که يک دنيا انديشه پشتش بود را

هيچ وقت فراموش نميکنم..... سایهءدل زلال وپاکش درچهرهش ديده ميشد.....

**************


بهم ميگه چته؟چرا چند روزه تو خودتی؟چرا يه جوری شدی؟......ازخودم میپرسم:مگه چه جوری شدم؟!!!....شايد بی حوصله و يا ....نميدونم....ولی ميدونم از دست آدمای فرصت طلبی که به فقط به خودشون و مطامعشون فکر ميکنن دلم بهم ميخوره.....چرا اينقدر کوچيکيم و نميتونيم ببينيم ديگران چشم دارن و مارو میبینن اگر ما حتی چشممون اونقدر قدرت نداره
خودمونو ببينيم؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!....آخ مردم از خوشی....داره بارون مياد و نميشه از دست دنيا فرارکرد و تن سپرد به اين بيکرانه سبز.............................


نوشته شده در تاريخ دوشنبه ٤ خرداد ۱۳۸۳ توسط عقیق
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


====
free hit counter script

Locations of visitors to this page