بشنو از نی...!
" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"

سلام،به تو ،به او ،به همه که زير اين سقف کبود ،سايه يه خدای خوب بر سرمونه!!!
داره يواش يواش روز ديدار نزديک ميشه،ديدن اون کوه کبود که روشو چمنزار پوشونده .و از ميون اون شهر دود زده دل ميبره....
اما ...ميترسم ...برای خودم نه!!!برا اون...نميدونه که چی در انتظارش!!!
اينا راست ميگن:Good News is ,No News....
اما تا کی بی خبری؟
هرچی ميگذره.....کمتر دلم ميخواد برگردم....شايد شهامتم رو برای مواجه شدن با يه سری حقايق از دست دادم................

۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵
By His ordinance He sends down the angels with the Spirit of His divine inspiration to those among His servants that He chooses, enjoining them: "Warn humankind that there is no other God save Me. Therefore remain devoted to Me."
2-Qur'an, An-Nahl, Surah 16

**********************************************************
Yuhanaa
Your pleas shall be answered, but wait patiently for the Lord to respond. Do not lose hope and begin to complain .نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۳ توسط عقیق
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


====
free hit counter script

Locations of visitors to this page