بشنو از نی...!
" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"

فرصتـــــی نيست که از خم به قدح ريزی٬ می

لب من بر لب خم نه که جهان يک نفس است

۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵

روزگار غريبی است نازنين!!!

هر چه به دورو بر خودم نگاه ميکنم٬ آروم نميگيرم!!!

دنيا شده يک کلاف بهم پيچيده٬وای کاش سردر گمی پايانی داشت؛وقتی مرحله سختی

ميگذره ميگم خوب٬تموم شد؛ امازهی خيال باطل..اين دلشوره تموم شدنی نيست!!!!!

۵۵۵۵۵۵۵۵۵

انگار در اقيانوسی بيکران طعمه موجهای سنگينم٬

با هر طنين موج بر سخره ای کوفته شده ٬اختيار از کفم ميرود.

گاه غريقی را ميمانم که نجات٬رويای عبثی برای اوست؛

اما به ناگاه دستی قدرتمند مرا از دنيای گنگ زير آب بيرون کشيده٬نجات ميدهد.

يعنی ديگر تمام شد٬...نه بار ديگر آماج امواج ميشوم.........

زندگی مملو از طوفان ها و گرد باد هاست.

اما ٬قدرت نهفته در درون ما به آسانی بر تمام نا ملايمات فائق خواهد آمد.

۵۵۵۵۵

صبحدم نزديک است!!!!
نوشته شده در تاريخ جمعه ٢۸ فروردین ۱۳۸۳ توسط عقیق
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


====
free hit counter script

Locations of visitors to this page