بشنو از نی...!
" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"

سلام همسا يه.......

وقتی صدا ٬در حنجره راه گم ميکند؛

بايد کلام را به عاريت گرفت!!!!!!

۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵

نه٬ نه٬ نه !

 اين  هزار  مرتبه٬  گفتم : نه.

 ديگر توان  نمانده ٬

توانايي ٬در بند  بند  من

 از تاب رفته است ؛

 شب با تمام  وحشت  خود خواب  رفته است؛

و در تمام اين شب تاريك٬

  تاريك  چون تفاهم ٬ من  با تو

  انسان  افسانه  مكرر  اندوه  و رنج   را

 تكرار مي كند .

 گفتي ٬

 اميدهاست ٬

 در نا اميد  بودن من ؛

 اما٬

 اين  ابر  تيره   را نم باران نبود  و نيست .

 اين ابر  تيره  را  سر باريدن .......؛

  انسان  به جاي  آب ٬

 هرم سراب  سوخته مي نوشد .

  گلهاي  نو شكفته ٬

 اين لاله هاي  سرخ ٬

  گل نيست ؛

 خون  رسته  ز خاك  است.

 باور كن اعتماد ٬

 از قلبهاي  كال ٬

 بار  رحيل  بسته؛

 و مهرباني  ما را ٬

 خشم  و  تنفر   افزون٬

 از ياد برده است .!!!!!!!!

 باورنمي كني ؟

  كه حس  پاك  عاطفه  در سينه مرده است!!!!!!!!!

زنده ياد٬حميد مصدق

 

 

 
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٢ توسط عقیق
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


====
free hit counter script

Locations of visitors to this page