بشنو از نی...!
" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"

سلام همسايه ء آسمونی

حکايت دل تنگ.....

 ~*~*~*~

خوب تمام نوشته هارو پرشين بلاگ بلعيد...نوش جان...اما !!

~*~*~*~

دلم برات تنگ شده!!!

بازم جمعه  شد و نيومدی!!!

سينه از درد پر و سر از غوغای روزگار....

ميدونی٬

دلم گرم شده٬ کَم َکی!

دوباره ميتونم حست کنم!!!

وای بر دلی که اسير تو شد ....وای.. وای..وای

 

۵۵۵۵۵۵۵

دلم برات تنگ شده٬

برای اينکه ساعتها  به چشمهای  افسونگرت زل بزنم!!!

دلم برای عطر نرگس تنگه!!!

يه بغل نرگس بزارم توی گلدون ٬يه عمر بشينم نگاهش کنم!!!

بازم دلم تنگه!!!

برای صداقت ٬يکرنگی!!!

با آينه قهرم!

زيرا که در چشمانم نگاه ميکنه و دروغ ميگه!!!!!!!

راستش دلم برای همه چيز همه کس تنگ شده!!!

حتی برای تو٬ که در عين نزديکی٬ با من قرنها فاصله داری !!!

۵۵۵۵۵۵۵

سال داره به پايان ميرسه٬ اما من هنوز اندر خم يک کوچه ام!!!

کوچه ای که مملو از عطر اقا قياست٬

کوچه ای که از روی ديواراش ٬نسترنها ديوانه وار به طرف زمين سقوط ميکنن٬

کوچه ای که ياسهای امين دوله از تير چوبی برق ٬بالا رفتن ٬هُری مثل آبشار

ريختن پايين!!!

اين کوچه هنوز بوی خاک آب خورده ميده!

چی ميشد من در خم اين کوچه گم ميشدم؟!

۵۵۵۵۵۵۵

 يعنی ميشه انسانی پيدا کرد که دارای صفات برتر و جامع باشه٬يعنی بيشترين صفات را درا باشه؟

آره من ديدم٬حيف که همنشينی با او بسيار کوتاه بود٬چند ساعت ديگه بر ميگرده:(((

با شرم در چشمانش نظری انداختم٬آخه فقط چشم هست که راست ميگه!!!

دريايی آرامش و عشق در اون موج ميزد...اين آرامش پر تلا طم در تمام حرکاتش بود٬

در راه رفتن ...صدا ...لبخند..و.....و امان از تواضع...براستی قامت انسانيت بر بالای او برازنده است!!!!!!!

و خدا آنچنان در او خروشان بود که ................

 حکمت اومدنت چی بود؟

....مسافر ٬سفر به خير.......

۵۵۵۵۵

حسبی الله .........

 

دوشنبه/ ۸/ مارچ

۱۸ /اسفند۱۳۸۲

 
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱٥ اسفند ۱۳۸٢ توسط عقیق
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


====
free hit counter script

Locations of visitors to this page