بشنو از نی...!
" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"

سلام همسايهء آسمونی

صدای گرم تو٬مرا به خود ,ياد آوری کرد!!!

پس بايد بود٬تا هست !!!

تنفسی آرام٬طپشی گرم و چشمانی ...بارانی!!!

سجاده آلوده به تزوير مرا جمع کنيد!!!

من ٬سازی ديگر برای ستايش يارم ٬کوک خواهم کرد!!!

~*~*~*~*~*~

بگشا پنجره را ،

صبح در کمين نشسته.

به آسمان بنگر،تا بی نهايت آبی ست،

همچون دل تو،

وخورشيد شرمناک از دل تابنده ات ،

پشت ابرها پنهان است.

ابرها سايبان چشمهای تواَند،

تا آفتاب از سر حسادت،تاج رخت را نيازارد.

بر دستان توانگرت بنگر،

جوانه سبز،به انتظار اشارتی،

چشم به لبانت دوخته،تا رويش را آغاز کند.

و ياس ها پشت ديوار دلت از فراغ می گريند؛

ونسيم پيکرت را در آغوش کشيده تاوادی مهر با خود ميبرد.

من از پشت هزاران فرسنگ فاصله بر دلت می نگرم،

دل تو اقيانوسی طو فانيست،

مواج ،پر خروش

انديشناک ودر تلا طم.

سرگردان کدام ساحل عشقی؟

دست خود را به من بسپار،

تا با فانوس تدبير،

ساحل گمشده را با هم بيابيم.

~*~*~*~

دل من  بلمی سرگشته در اقيانوس انديشه

به دنبال آن مهر فروزان،

آواره نغمه ای آسمانيست.

دل من صحرای سوزان،

دل من موج خروشان،

دل من غرق خداست.

 ~*~ All I need  is a rhythm divine ~*~

~*~*~*~*~*~

روزی را ميبينم که دلت ،

ياس سفيد بر قدوم پرستو های مهاجر می پاشد.

وسر بازارچه عشق ،

ياس را می کارد.

~*~*~*~*~*~*~*~

دوستانی کهنيما را ميشناسن٬ داره ميره سفر ٬برين بدرقه!!!

~*~

 يه سری هم به دکتر لئو بزنين ٬گفتنی زياد داره٬راپورت های بم   !؟!؟!؟!؟!
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٢ توسط عقیق
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


====
free hit counter script

Locations of visitors to this page