بشنو از نی...!
" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"

سلام همسايه آسمونی

سلام ٬رفيق تنهايی هام...سلام محرم حرفای ناگفته...سلام...

تنها کاری که خوب بلدم٬زدن از خونه بيرونِ...فراری موقت وبی فايده...

سردی هوا اگرچه کمی از تحمل بيشتر هست؛اما با آتشی که من دردل دارم٬ديگه محسوس نيست.

با آسمونت نگاه کردم و مثل هميشه محو شدم.....کاش اين جاده به تو ميرسيد...انگار

مقصدی جز تو نخواهم داشت.اونقدر محو اين بيکرانه ات شدم که حواسم به سرعت نيست ؛

تا حد پرواز.......اما اين جوری دوست ندارم...راستی تو چی میپسندی؟

رشته ای بر گردنم افکنده دوست     ميبرد هر جا که خاطر خواه اوست!

برام سخته باورم بشه که تو راضی به شکست من باشی!

اما ديدی که چه فجيع شکستم ....... و چه پر صدا .......و اين بار نميتونم بلند شم

ديگه نه!!!!!!!

آخه شکست باعث تَرکی در وجودت ميشه ٬اما دوباره ميتونی بلند شی.......

اما شکستن ٬خرد ميشی ٬تکِه و پاره ؛؛؛؛؛؛؛ 

به من نگو که اين خرده هارو دوباره ميتونم بهم بچسبونم و اسمشو بزارم آدم......نه!

ميدونم که حرفای هميشه گی را در گوشم می خونی ؛

که کجا رفت اون صبر.......بسته ديگه ٬بيش از اين سر به سرم نذار.............

~~~~~~~~~~ 

در نمــــازم خم ابروی تو بر يـــاد آمد       حالتــــی رفت که محراب به فريـاد آمد

از من اکنون طمع صبرودل هوش مدار          کان تحمل که تو ديدی٬همه بر بـاد آمد 

~~~~~~~

.......All I need is a rhythm divine.......
نوشته شده در تاريخ جمعه ٢٤ بهمن ۱۳۸٢ توسط عقیق
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


====
free hit counter script

Locations of visitors to this page