بشنو از نی...!
" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"

سلام همسايه آسمونی

درغـــم ما روزهــــا بی گـــاه شد         روزهـــا با سوزهــــــا همراه شد

روزها گر رفت٬ گو رو٬باک نيست        توبمان٬ای آنکه جز تو پاک نيست

********

مرا                           

        تو                      

                   بی سببی           

                                          نيستی.

براستی                      

                            صلت کدام قصيده ای      

                                                         ای غزل؟

ستاره باران جواب کدام سلامی

                                                      به آفتاب؛

از دريچه تاريک؟                        

کلام از نگاه توشکل می بندد.     

                          خوشا نظر بازيا که تو آغاز می کنی!

¤¤¤

پس پشت مردمکانت                      

فرياد کدام زندانی ست٬

                                              که آزادی را

به لبان بر آما سيده٬                    

                                                      گل سرخی پرتاب می کند؟              

ورنه

                      اين ستاره بازی                                                          

حاشا٬

                                چيزی بدهکارآفتاب نيست.

¤¤¤

                         نگاه از صدای تو ايمن می شود.                                        

                            چه مؤمنانه نام مرا آواز می کنی!

و دلت                                                

کبوتر آتشی ست٬            

                                        در خون تپيده٬ به بام تلخ؛

بااين همه

چه بالا

چه بلند

                              پرواز ميکنی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 برگی از دفترشبانه:زنده ياد احمد شاملو

۰۰۰۰۰۰۰۰

سؤال يه دوست باعث شد من ياد شاملو  بيفتم وخاطره هام در افق انديشه

رنگين کمان بعد از باران را بسازند.

۵۵۵

مهربونم٬ هنوز ياد برق چشمان ميشی تو ٬مرا آواره دشتها ميکنه؛

¤تولّدت مبارک¤

۵۵۵

هر چی می خوام بگم نميشه٬يعنی ميبينم دلم با اين گفتنها آروم نميشه

کاش ميشد٬ از فراز بلند ترين قله های احساس ٬

پا بروی آسمان نهاد؛

وسر رابرروی شانه ستاره ای گذاشت؛

ونور را به عاريت گرفت.

کاش ميشد٬

رفت واز اوج يک ستاره بر قامت سياه زمين نگاه کرد٬

من

کوچکترين موجود٬در کوچکترين سياره دنيا٬

در کوچکترين کهکشان عالم٬

چو ذره ای معلق

در انبوه بيکران اين نهايت عظيم٬

صدای مرا ميشنوی؟

عجب ٬کفر بی پايه ای!!!

ولی بار هم آرامش از من گريزان است.

چه کسی به فرياد دلم خواهد رسيد؟

۵۵۵۵۵

اين روزا از بس فکر ميکنم مدام سر درد همدم وهمنشينم شده٬ ميشه  ٬اين

همه تضاد رو ديد وبی تفاوت بود٬که البته فرقی هم نمیکنه که باشی يا نه!

داريم به کجا ميريم؟چرا نگاهی به خودمون نمی ندازيم٬اونقدر غرق دنياشديم

 که ديواری جلوی چشمامون رو سّد کرده ومانع ديد ميشه٬وقتی فکر ميکنم

 ارزشها مهو شدن وجاشونو به يک مشت مهمل دادن٬وقتی ميبينی اونهای

که بايد الگو باشن هنوز بايد نزد ارباب ادب رسم شاگردی بياموزند٬وقتی

پدران شيوهای پوچ ماديگری رو به فرزندان بالغ خود تحميل ميکنند٬وقتی که

مرشدان حراميان شب بيدار از اب در ميان٬وقتی الگوی قابل و مناسبی برای

جوانها ارئه داده نميشه بعد ميگيم چرا؟.....و٬ وقتی های بسياری که ....

۵۵۵۵۵

,Show me the meaning of being lonley

Is this the feeling,I need to walk with,

?Tell me why,I can`t be there where you are

......There is somting missing in my heart

۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵

 

 
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱٧ بهمن ۱۳۸٢ توسط عقیق
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


====
free hit counter script

Locations of visitors to this page