بشنو از نی...!
" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"
   غیبت


بسم الله

آینه هرچند خرد و کوچک خود آینه است؛ با همان صفات و همان اثر،همچو قطره که از دل اقیانوس جدا شده که دارای صفات اقیانوس است !کاش آینه بداند که وجه الله خود اوست و باید پاکی را که ذات اوست بازتاباند و دیگر هیچ...

*مبین که قلب زمین به ناله و آه است،
مبین که یوسف گم گشته در ته چاه است،
مبین که یلداست و شب تار و طولانیست،
ما زشب میگذریم،طلوع درراه است،
به وقت صیحه ی اول تو خویش را دریاب،
به وقت غیبت خورشید نوبت ماه است،
اگر چه غیبت خورشید سخت و جانفرساست،
برون شدنش ز پرده خواه و ناخواه است.
(ش.نیرومنش)
ادرکنی یا عشقنوشته شده در تاريخ جمعه ۳ دی ۱۳۸٩ توسط عقیق
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


====
free hit counter script

Locations of visitors to this page