بشنو از نی...!
" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"

سلام همسايه آسمونی

مکن کاری که بر پا٬ سنگت ايو      جهان با اين فراخی٬ تنگت ايو

چو فردا نامه خوانان نامه خوانند     تو را از نامه خواندن ٬ننگت ايو

~~~

الهی ٬به حرمت آن نام که تو خوانی وبه حرمت آن صفت که تو چنانی٬درياب که ميتوانی.

الهی٬عمر خود به باد کردم وبر تن خود بيداد کردم؛گفتی وفرمان نکردم٬در ماندم ودرمان نکردم

الهی عاجز و سر گردانم؛نه آنچه دارم دانم ونه آنچه دانم دارم.

الهی ٬اگر تو مرا خواستی٬من آن خواستم که تو خواستی.

الهی٬به بهشت وحور چه نازم؛مرا ديده ای ده که از هر نظر بهشتی سازم.

الهی٬در دل های ما جز تخم محبت مکار و بر جان ما جز الطاف ومرحمت خود منگارو

برکشت های ما جز باران رحمت خود مبار٬به لطف٬مارا دست گير و به کرم٬پای دار٬

الهی٬حجاب ها از راه بردار و ما را به ما مگذار.

 

برگذيد ه ای:رسايل خواجه عبدا...انصاری

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Friendship takes many years to establish; so do not fall out with a friend over a single disagreement.

******

You have two hands. One to help yourself, the second to help others.
****
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٢ توسط عقیق
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


====
free hit counter script

Locations of visitors to this page