بشنو از نی...!
" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"

یا طبیب

دل در مانده که پیشکش نمی شود!

متاعی ندارم برای به درگاه آوردن بجز یک دل تکه پاره!

می پذیرید؟

دل زدستم می رود؛ جان منو جان شما...

-----------------------------------دوشنبه ١٢/١٠------------------------------------

صبورتر میشوم!

در جایی از این دنیای کوچک هستی و من بدین معنی دلخوشم!

وقتی میخندی زمین و آسمان آشتی میشوند انگار،
لبخندت را از اسمان مگیر
نوشته شده در تاريخ جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۸ توسط عقیق
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


====
free hit counter script

Locations of visitors to this page