بشنو از نی...!
" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"

سلام همسايه آسمونی

بار ديگر دست قهر طبيعت ٬مادران را از فرزندان٬فرزندان را از مادران٬پدران را از آغوش

پر مهر خانه ربود.......سقفهای سنگين بر سفرهای بی ريای عشق بم فرود آمد.....

مادرم کجايی؟

پدر کجايی؟

کودکم٬ای امال وآرزويم کجا رفتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پدر ٬ديگر نمی گويم چرا ؟برگرد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

مادرم ٬پناهم ٬دستانت را ميجويم..........................کجاييييييييييييييييييييييييييی

ای مادر ايرانی٬اسوه استقامت.............وای وای چه ميگويم ....چه ميگويم...........

چگونه توان اشک تو را دارم ٬چگونه با اندک مطاعی توان ياری دل در زير اوار موفون تو را

دارم..................وای بر من از خود بيزارم بيزاررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

اين بار بم ....بار ديگر کجا؟

اين بار ارگ بم بار ديگر کجا؟

مرغ بی قرار در قفسم..........................فرياد رسی نيست.............................

اما نکته ای هست که توان گفتنش نيست!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدا يا؟

 
نوشته شده در تاريخ شنبه ٦ دی ۱۳۸٢ توسط عقیق
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


====
free hit counter script

Locations of visitors to this page