بشنو از نی...!
" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"

 

یا حبیب

این روزها در افکارم با خود بیگانه ام

با خودم که سرگشتگیی را می جست از جنس عاشقی

ان خودی که در دنیا غرق نا باوری عظمت است و از نفحات انس با تو مدهوش میشد حتی اگر نسیمش  از دور دستها می وزید...گفتی اگر عذابم بخواهی کسی مانع نیست و اگر خیرم را نیز... سرگردان انم که عمری نام تو بر لبانشان بود و ان "تو" تو نیستی؛کسی از جنس "من" را به جای تو نشاندند و سجده اش می کنند............!

چنینم مخواه دلارام

ادرکنی یا عشق
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱٥ آبان ۱۳۸۸ توسط عقیق
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


====
free hit counter script

Locations of visitors to this page