بشنو از نی...!
" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"

یا حبیب


ای دوست بسوی دوست بگشای دری

صاحب نظرا...

فتح الباب یادت خنکای رودیست که گوارا وزلال از میان کوهسار می گذرد و جا ن تشنه گان را ارامش میبخشد.

طراوت یاد تو بر تمامی وجودم سیطره دارد و مرا از زندان دنیا بدر برده کوچکیها را محو و نابود میسازد.

از پی قیودات و اعرابهای نابجا در جملات زندگی ؛تفسیر شرح اکنون ها دشوار میگردد. باز بر سر حرفی و کلمه ای ،دیوار فاصله با تو کشیده میشود...

کاش بدانم

هیچ حرفی بهتر از تو گفتن نیست

و هیچ زمانی بهتر از با تو سپری کردن نیست

و هیچ انتظاری جان فرسا تر و شیرین تر از منتظر ناجی تو بودن نیست!

ادرکنی یا ابا صالح

ادرکنی یا عشق

به فتراک جفا دل‌ها چو بربندند بربندند     ز زلف عنبرین جان‌ها چو بگشایند بفشانند

نوشته شده در تاريخ جمعه ٥ تیر ۱۳۸۸ توسط عقیق
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


====
free hit counter script

Locations of visitors to this page