بشنو از نی...!
" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"
   نظر...


یا ابصر الناظرین

صد ملک دل به نیم نظر می توان خرید

خوبان در این معامله نقصیر میکنند

انقدر کثیف وکدر است که افتاب زورکی از میان این همه تکدر عبور میکند... 

شیشه اتاق را میگویم!

یک پنجره کوچک نیاز به پرده های ضخیم برای فرار از افتاب ندارد؛ اندکی تکدر کافیست که نور را نبینیم که با افتاب در زمستان گرم نشویم که چشممان دور بر را خوب ننگرد...

شیشه دل را با عطر خدا پاک کن.پرده های خود پرستی و خود خواهی را کنار بزن !خورشید راهش را به دلت بلد است . نور خدا خانه جانت را روشن میکند و خریدار می یابی!  چه کسی بهتر از حبیب دل ،یگانه رب العالمین که خریدارت می گردد دلت ... ان الله یشتری...

 یار نظری می نماید و این کلبه ,کعبه ای می شود؛ کافیست نظری بر دوزد یک لمحه ای نظر کافیست که خانه دلت اباد و سرسبز گردد...

این خانه ام القرای اهل یقین خواهد بود،خانه ای که ازنور یقین به خدا روشن باشد ,هموراه مطلوب اهل دل است و ثنا گوی خواهد داشت...به نیم نظرش صد ملک دل می خری...

اما چرا؟

خوبان همه در پیج منیت ماندند و کبر غرور شیشه دلشان را مکدر کرده؛ از خود خواهی هایشان پرده ای ضخیم دوختند و حجابی برای افتاب ساختند!

 افتاب را راهی نیست تا....

همیشه 2x2= 4

خوبان در این معامله تقصیر می کنند...........

میدانی

سرم سوت میکشد از صوت نا هنجار منیت هایت..........

و

نازنین بلند بالا

اشارتی  کوچک از تو ،مرا از بند شیطان می رهاند... بیا...

مرا امید وصال تو زنده می‌دارد     و گر نه هر دمم از هجر توست بیم هلاک

ادرکنی یا عشق

...

۱شنبه:

امروز افتاب تکراری نبود نه امروز که هیچ گاه تکراری نیست.عادت های ما نکراری میبیند

دلگیری های پاییز رنگارنگه

 دلم می خواهد تمام روز برنامه «باب اسمیت» پخش بشه و نگاه کنم؛ به انگشتانش که بارنگ و بوم اموخته و خودی شده و با مهارت رنگ را بر بوم میزند و تصویر می افریند... چقدر خوب بود که ما هم بتونیم از ادما و رفتار هاشون تصویری زیبا در ذهنمون بسازیم...

چقدر نا مهربونی!

چقدر سوء تابیر...

حیف است افتاب را افتاب نپنداریم........

It is one of the most beautiful compensations of life that no man can sincerely try to help another without helping himself.

یکی از زیبا ترین پاداش های زندگی ست که هیچ انسانی بدون کمک به خودش نمیتواند  سعی کند کمکی خالصانه  به دیگری داشته باشد.
نوشته شده در تاريخ جمعه ٢٤ آبان ۱۳۸٧ توسط عقیق
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


====
free hit counter script

Locations of visitors to this page