بشنو از نی...!
" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"

 

یا حبیبتی

 جرقه هست شدن از میانه تلاقی ماء معین و شراب طهور بر سر  تسنیم، جوشش وجود کوثر بود.

پدیداری نور در کمان هستی ، بروز طلیعه عشق برصحنه «کن فیکون » سیمای بی بدیل عفاف سرالله اکبر،خیر کثیر هست، فاطمه زهرا سلام الله علیها است.

 هستی را بهانه شد.قطره ای از بی کرانه حکمت بر خمیره عصمت چکید و عصاره وجود رسول مکرکم گردید!

 پیش از تو خدای عالم، جذبه ای برای آفریدن نداشت. عشق را توجیهی نبود.  صفات الهی با تو بر اریکه هستی بروز کرد .

حبیبه خدا  با طلوع خود برگستره زمان، عشق را معنا کردی؛ فخر را مایه مباهات شدی؛ فروتنی را  افتادگی آموخت؛ بزرگی، اوج از بلندای تو یافت. آبرو حتی از تو آبرو گرفت؛ زیبایی را تو زینت بخشیدی؛

و کمال نیز بواسطه با تو اکمل شد...

دخت یکتای رسولی و یکتا دخت رسول؛

 تجلّی خدایی و خدای تجلّی؛

 تمام حسنی و حسن تمام؛

  کوثر حقیقتی و حقیقت کوثر؛

فخر کمالی و کمال فخر؛

 تجسّم عصمتی و عصمت مجسّم؛

 حقیقت ژرفی و ژرفای حقیقت؛

طهارت محضی و محض طهارت؛

تو فاطمه حبیبه خدایی....

میلاد فخر انسان افسر ملک و ملکوت فاطمه زهرا سلام الله علیها

مبارک باد

برای مادرم که سالهاست بهانه و تکیه گاه زمینی بودنم است

روز مادر مبارک

 

 

 
نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ٤ تیر ۱۳۸٧ توسط عقیق
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


====
free hit counter script

Locations of visitors to this page