بشنو از نی...!
" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"

بنام نامی  لیلی

 یا رب مگیرش ار چه دل چون کبوترم     افکند و کشت و عزت صید حرم نداشت


کویر انتظار...... مرغی پر بسته ... زنجیر اوهام... کبوتری بر گنبد عشق... سایه های بی قواره منیت... روزهایی  تکرار ناشدنی... هوا.. نَفَس......نَفس... دود و اهن... شیادی و حیله گیری... کراهت چهره ها .... نگاهایی نفرت انگیز ... پول... نوروزتان پر پول باد!.. خیابان... راه بندان... گرما... سر درد...........اینجا حریم توست گرچه گرگان و سگان تیز دندان بدنبال روبهان و شغالان میدوند و یکدگر را می درند....

مستی عشق نیست در سر تو   ....  رو که تو مست آب انگوری ... خواجه  شیراز گفت..

کاش دیوار های نادانی مرعی بود تا میدانستیم چقدر از قبله تو کج شده ایم و بار کج به مقصد نخواهد رسید...

اتوبان یکه تازی.........
...


به پس کوچهء دلم میپیچم
چقدر اینجا دنج و امن است
بر مصحف دل تفالی می زنم
معشوقه به سامان شد تا باد چنین بادا    ................

....

....

 ساعتی ناز مفرما و بگردان عادت     چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده‌ای

خدا از شما یاری خواسته است تا بیازمایدتان!
سپاس و ستایش خدای را که نا دیده، شناخته شده است و دلها غایبانه به کمند عشق او گرفتار آمده اند،آفرید گاری که بی رنج و تعب آفریده ،و آفریدگان را به قدرت خود لباس هستی پوشانده و عزّت او هر خدایگان و گردنکشی را خاکسار و بنده ساخته؛ و با جود و بخشندگیش بر هر بزرگی سروری یافته.
مهر عمیم اوست که مخلوقاتش را سامان داده و در دنیا مسکن بخشیده ، و پیامبرانش را بسوی آدمیان و پری زادگان گسیل داشته تا پردهء پندار و اوهام دنیا را دریده و چهرهء و اقعی آن را نشان داده و‌ آینهء تاریخ را پیش رویشان نهاده و زشتی های آن را در دید گاهشان گذارده و در زیر بمباران عبرتها قرارشان داده؛ از دگرگونی سلامتی و بیماری،آزمایش حلال ها و حرام ها، و آن بهشت یا دوزخ، کرامت یا خواری که خدای سبحان برای فرمانبرداران وفرمان شکنان فراهم آورده است.
به آستان عظیمش کرنش و ستایش کنم آن گونه که از آفریدگانش خواسته و انتظار می رود. برای هر چیز ضابطهای معیّن فرموده و برای هر برنامه  پایانی و برای هر پایان، نوشتار و پرونده ای.
نقوای الهی پیشه کنیدو حریم پروردگار را نگه دارید و قُرقگاه او را نشکنید؛خدایی که هموراه در محضر اویید و صاحب اختیار شماست و سر رشته دار و سلسله جنبان همه کار هاتان. اگر پنهان کنید، داند و اگر آشکار سازید، نویسد. فرشتگان محافظ راا بر شما گمارده است تاهیچ حقّی از قلم نیفتد و هیچ باطلی ثبت نشود.   ..................

فرازهایی از خطبه۱۸۲  نهج البلاغه مولای متقیان علی (ع)

 بگو که جان عزیزم ز دست رفت خدا را     ز لعل روح فزایش ببخش آن که تو دانی

.............

شنبه  ۷/۲

 

جز نقد جان به دست ندارم شراب کو     کان نیز بر کرشمه ساقی کنم نثار

....................سه شنبه ۱۰/۲......................

باور کنیم که سهمیه های روزانه خود را هر روز بی کم کاست میگیریم... چه با سکوت بیایید و با سکوت بروید رد پای شما جایی ثبت است. هیچ انسانی بی اثر و ردپا نیست. الهی یاریمان کند رد عشقش برای ابد بر دلمان چون داغی زیبا بماند.... صورتها را هزاران بار در روز میبینیم اما این دلهای صد پاره را فقط اوست که میبیند،او که همواره هست. یادم میاد حدود ۵ سال پیش اسمی که برای این وبلاگ انتخاب کردم چنین بود: تنها اوست که می ماند... و به دلایلی عوضش کردم و راستش خودم هم فراموشم شده بود... تنها دلبر ماست که ماندگار است.

 هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم     یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد

ادرکنی ای ع ش ق


 
نوشته شده در تاريخ جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٧ توسط عقیق
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


====
free hit counter script

Locations of visitors to this page