بشنو از نی...!
" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"

سلام همسايه آسمونی

به کدامين زبان شکر تو گويم!

گاهی انسانها فکر ميکنن وقتی غرق خوشی هستن ،بايد شکر کنن.

هميشه شکر،هر لجظه شکر.

بخصوص همون وقتی که دلم بيشتر از هر وقت ديگه زندونيه.

شکر.

از اينکه جواب تنهايی هاشو اينقدر زيبا دادی.

اونو به سرزمين مقدس دعوت کردی،اونم اينجوری٬!

بهش گفتم پشت ديوار بقيع يکی از دوستای گل منو دعا کنه.

اونجا صداش کنه.تا ياس گمشده به دل ياس او نگاه کنه،

آتش دل زيباشو تبديل به گلستان بکنه.

بعد .............آخ....أخ....بخودش قسم اين همه آواره دنيا بودم ٬اما

هيچ جايی مثل اونجا نميشه.

ان سفر کرده که صد غافله دل هم ره اوست

هر کجا هست ٬خدايا بسلامت دارش
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٢ توسط عقیق
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


====
free hit counter script

Locations of visitors to this page