بشنو از نی...!
" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"

بی خبران از غمت ،بی خبران عالمند.....

اولين جمعه آمد

و شمارشی آغازيد

ای دو سه کوچه ز ما دورتر....

اين سال با اربعين شروع شد با عدد معرفت...

الهی اعرفنی حجتک....

ای زليخا دست از دامان يوسف باز دار.....

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

  شايدمی آيی بی صدا

دلم برایت تنگ شده...

چند وقت پيش صدايی رو لحظه ای صدای تو انگاشتم

گفته بودی يه روزی از همين روزها بايد بری و وقت کمه

 

ثانيه هايم ايستاده اند در انتظار اشارتی.

برای خوب بودن فرصتی نيست.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

نازنين

راست ميگفت که من دلم با هيچ چيز خوش نمی شود،آخر وقتی دل ميکنی سخت ميتوانی دل بند کنی...کريستال که می شکند صد پاره ميشود...و چسباندنش ولو برای لحظه ای محال است...وقتی  می شکستی حواست نبود که نمی توانی باز بسازيش..ميدانم هيچ اشتياقی هم برای چسباندنش نداری زيرا ميدانی تغييری نخواهد کرد.....من هميشه تا زنده ام همين خواهم بود ...چه در طوفان...چه در آرامش...چه........فقط گاهی نفسم تنگ ميشود و بدنبال هوايی پاک ميگرم برای نفس گيری..........

وصبر

ان الله مع الصابرين.

صبر تا مر..............................

 گفتی من اين نوايم وتو ان...اين نوا مرا در سايه اش نگاه ميدارد....
نوشته شده در تاريخ جمعه ٤ فروردین ۱۳۸٥ توسط عقیق
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


====
free hit counter script

Locations of visitors to this page