بشنو از نی...!
" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"
   زندگی


سلام بهارک،دلبرک

زندگی زيباست ای زيبا پسند

زنده انديشان به زيبايی رسند

آنقدر زيباست اين بی بازگشت

کز برايش ميتوان از جان گذشت

نازنين يار، اگر عشقی به زندگی باشد تنها به اميد ديدن روی خورشيد گونه توست،آن زمان که هيچ غنچه ای تاب خزيدن در پيله پنهان خود را نداشته و ديوانه وار سر به شکفتن در پای قدومت ميدهد...ای آفتاب عالم تاب آن دم که ا ز پشت ابر غيبت بيرون آيی ،شيفتگان رويت شهيدان عشق خواهند شد.ميدانی دوست دارم جرعه ای از جام نگاهت نصيبم کنی..قول ميدهم تا پايان  مست باشم ديگر جامی طلب نکنم...

امروز اولين جمعه در سال نوست...از امروز تا روز آمدنت هر بار بر سر کوچه عبور تو خواهم نشست با يک بغل نرگس بی تاب....پرستو با بهار وعده آمدنت را آورد...من ايمان دارم که تنها با يک گل، تنها بايک گل بهار خواهد شد.

قولی دادم که ديگر تنها از پنجره به جوانه ها بنگرم نه بر شاخ خشک در ميانه زمستان  که در تکاپوی زندگيست ،نه بر دستان تبر ونه بر انکار سوز زمهرير...شاخه های تنومند بلوط شمالی در انديشه برگهای سرخ رنگش وکاجهای شمالی در رويای مهتاب آرامش نيمه شب را برهم ميزند..جايت خالی نازنين که در اين جا طلوع قرص ماه را سير بنگری اعجازيست،زمزمه جادوگر طبيعت تو را از پليدی های روی زمين جدا ميکند و دمی تو را با مادر زمين پيوند ميدهد.

کوير دلت آباد ای دوست،بگذار نسيم بهاری خسته گی هايت را از ريشه بر کند، سر بر دامان بهار بگذار تا خواب اقاقی های سپيد در تو بپيچد و رخوت بهار دمی تو را ز خود دور کرده به معراج شکوفه پيوند دهد.

بر روی برگی از جوانه بهار بنويس...من سبز خواهم ماند...س ب ز.....هميشه سبز

 ميدانی،وقتی به چشمان قهوه ای زيبايش خيره می شوم بوستانی معطر و سرسبز  در دلش ميبينم...آخ که هنوز اين دريچه ها کوچک بی هيچ پرده پوشی  راز درون را بر ملا ميکند.لبخند شيرين و کودکانه اش و دستهای کوچکش همه سرشار از بودن، عشقی  را هديه ميدهد؛بدون انکار..با اوبودن دنيايی است،آرام و دلنشين....و من از دامنه نگاه مخملين او به دشت بيکران مهر تو کوچ ميکنم ؛ طعم بهار و  بيد مشک عطر شکوفه های بادام....

 Love wholeheartedly, be surprised, give thanks and praise--then you will discover the fullness of your life.
نوشته شده در تاريخ جمعه ٥ فروردین ۱۳۸٤ توسط عقیق
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


====
free hit counter script

Locations of visitors to this page