بشنو از نی...!
" سینه خواهم شرحه شرحه از فراق نا بگویم شرح درد اشتیاق"

سلام همسايهءآسمونی!

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

ما را ســــــــفری فتاد ،بی ما

آنجا دل ما گشــــــــــاد بی ما

آن مه که ز ما،نهان همی شد

رخ بر رخ ما نـــــــــــــهاد، بی ما

چون در غم يــــــار جان بداديم

ما را غم او بــــــــــــزاد ،بی ما

ما ييم هميشه مسـت ،بی می

ما ييم هميــــــشه شاد ،بی ما

ما را مکنيد يـــــــــــــــــاد هرگز

ما خود هستيم، يـــــــاد بی ما

بی ما شده ايم، شـــــادگوييم

ای ما هميشه بــــــــــاد، بی ما

درها همه بســـــــــته بود بر ما

بگشـــــــــــــادچو راه، دادبی ما

«شمس»


٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪


I wish I could show you, when you are lonely or in darkness, the astonishing Light of your own Being.


٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

افسانه ايست زندگی......هر چه بدين افسانه بيشتر گوش فرا ميدهی ،بيشتر

شيفته آن ميگردی؛اما ...تنها سرابيست و دامی  برای بدام انداختن گامهای رهرو.

يادت مياييد ،دلت را طلب کردم ؛تا بدانچه بر آن نگاشتی نظری بیفکنم شايد که تاريخ

بودنت جاويد در لوحی محفوظ ماندگار باشد...اما اين دل با من سخن آغاز نميکند.

همچو کودکی چشم به اشارت مادر دارد ؛او بدون اذن تو لب از لب نميگشايد....

اين دل بی تاب است و سينه يل خود را ميطلبد...چه مشوش ميتبد...................

از او میپرسم:تو خود به خواست خويش بدين جا آمدی از چه لب نميگشايی؟؟؟؟

او قفل بر لب دارد........قفل سکوت ...فراموش کردی کليدش را نيز به من بسپاری .

بگذار افسانه ات را روزی روايت کنم،کوير جانهای بيدار تشنه باران سخاوت توست....

همواره در طول تاريخ اسطوره ها ماندگارند و راويان ،نا قلان اين عظمت در طول دوران.

کليد را بدست من بسپار!!!!!!

يا حق
٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

الهم ارنی طلعت الرشيده و قرةالحميد.
نوشته شده در تاريخ جمعه ۱٧ مهر ۱۳۸۳ توسط عقیق
مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
.: Themes By Blog Skin :.


====
free hit counter script

Locations of visitors to this page